LÄPIMURTOHOITO

EMSELLA-SNTI LOGO

EI virtsankarkailulle
Naisille ja miehille

KOKEILUHINTA 48€

EMSELLA-snti-img

Kuka soveltuu potilaaksi?

Synnytyksen tai vaihdevuodet kokeneet naiset muodostavat suurimman naispotilaiden ryhmän.

Läkkäät miehet sekä miehet, joilta on poistettu eturauhanen muodostavat suurimman miespotilaiden ryhmän.

Virtsankarkailu tarkoittaa tahatonta virtsanvuotoa, jota voivat aiheuttaa:

 • Ikääntyminen
 • Alatiesynnytys
 • Vaihdevuodet
 • Vaurioituneet hermot
 • Laajentunut eturauhanen
 • Muut syyt

Virtsankarkailun tyypit:

Erota toisistaan:

• Ponnistusinkontinenssi liittyy toimintoihin, jotka lisäävät vatsan
sisäistä painetta (esim. yskiminen, aivastelu, nauraminen)

• Pakkoinkontinenssissa on kyse tahattomasta virtsan karkaamisesta,
joka tapahtuu, kun henkilöllä on voimakas, äkillinen virtsaamistarve.

• Sekainkontinenssiin liittyy sekä
ponnistus- että pakkoinkontinenssin oireita.

Inkontinenssiin liittyvät ongelmat

INKONTINENSSI OIREET KOHDEPOTILAAT TAVOITEVAATIMUKSET
Ponnistusinkontinenssi Virtsan vuotaminen yskimisen,
aivastelun tai fyysisen
aktiivisuuden aikana
Pääasiassa synnyttäneet
naiset, miehet eturauhasen
poiston jälkeen
Pakkoinkontinenssi Virtsanvuoto voimakkaan,
äkillisen virtsaamistarpeen
aikana
Kaikenikäiset naiset ja miehet Elämänlaatu,
Itseluottamus
Sekainkontinenssi Ponnistus- ja
pakkoinkontinenssin yhdistelmä
Pääasiassa vaihdevuodet
ohittaneet naiset, iäkkäät
miehet
 • NAFC:n mukaan ponnistusinkontinenssi, joka on naisten yleisin inkontinenssin muoto, koskee arviolta 15 miljoonaa aikuista naista Yhdysvalloissa.
 • GFI:n* mukaan – Suurin osa naisista kärsii ponnistusinkontinenssista, kun taas suurin osa miehistä kärsii pakkoinkontinenssista.

Lantionpohjan lihasten rooli inkontinenssissa

 • • Lantionpohjan lihakset muodostuvat useasta lihasryhmästä
 • • Nämä lihakset muodostavat lantion alaosan elimille rintakehän kaltaisen tuen
 • • Lantionpohjan lihakset ovat vastuussa kontinenssin hallinnasta

Syyt ja seuraukset

Kehon ikääntyminen, synnytys ja vaihdevuodet vaikuttavat osaltaan lantionpohjan lihasten heikkenemiseen ja inkontinenssin kehittymiseen.

Inkontinenssin tehokas hoito edellyttää lantionpohjan lihasten vahvistamista ja uudelleenkoulutusta.

EMSELLA toimintamekanismi

 • EMSELLA käyttää korkean intensiteetin fokusoitua sähkömagneettista menetelmää (HIFEM) aiheuttamaan syviä lantionpohjan lihassupistuksia
 • Pääasiallinen tehokkuus perustuu keskitettyyn sähkömagneettiseen energiaan, syvälliseen tunkeutumiseen, koko lantionpohjan alueen stimulaatioon ja neuromuskulaarisen kontrollin palauttamiseen
 • Yhdellä istunnolla saadaan aikaan tuhansia supramaximaalisia lantionpohjan lihassupistuksia, jotka ovat erittäin tärkeitä inkontinenssipotilaiden lihasten uudelleenkoulutuksessa.
 • HIFEM-menetelmä laukaisee voimakkaita lantionpohjan lihasten supistuksia kohdistamalla ne neuromuskulaariseen kudokseen ja indusoimalla sähkövirtoja
 • Sähkövirrat depolarisoivat neuroneja, mikä johtaa konsentrisiin supistuksiin ja lantionpohjanlihasten kokonaisvaltaiseen nostamiseen